Fijn dat je andere ouders wilt helpen met jouw ervaringen. Daar zijn we ontzettend blij mee.

De Family Factory is gevraagd om een boekje te maken over het onderwerp ‘Scheiden zonder schade’. We maken dit voor ouders die besluiten uit elkaar te gaan en graag willen dat hun kinderen daar zo min mogelijk schade van ondervinden. Het boekje tips en ervaringsverhalen van andere vaders en moeders wordt gratis verspreid in alle Nederlandse gemeenten. Andere ouders zijn geholpen met jouw ervaringen.

De onderstaande vragen helpen je om je verhaal te vertellen.

Verantwoording

Jouw gegevens en antwoorden zullen door Family Factory vertrouwelijk worden behandeld. De uitkomsten zijn alleen bedoeld voor het onderzoek. Je kunt ervoor kiezen om ons wel of niet je contactgegevens te geven en ons toestemming geven, zodat we je kunnen benaderen voor een interview.”
  • Je gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding

1. Iets over jezelf

Wat is je geslacht?
Wat is je leeftijd?
Hoeveel kinderen heb je?
Hoe oud zijn je kinderen?

2. Over je scheiding

Wanneer viel het besluit dat jullie uit elkaar gingen?
Hoe lang zijn jullie nu uit elkaar?
Heb jij of je ex een nieuwe relatie?

3. De beslissing valt

De volgende vragen gaan vooral over de eerste twee jaar na de beslissing om uit elkaar te gaan. Waar ‘kinderen’ staat, kun je ook ‘kind’ lezen.

Kun je in het kort iets zeggen over de reden van je scheiding?
Waar en op welk moment heb je/hebben jullie de kinderen over de scheiding verteld?
Hoe heb je de reden van de scheiding richting de kinderen verwoord?
Hoe reageerden de kinderen in de eerste dagen en weken?
Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe je je kinderen in deze periode hebt kunnen begeleiden?

4. Uit elkaar

Op welke manier hield je rekening met de (wensen van de) kinderen bij de vraag wie, waar, wanneer ging wonen?
Scheiden kan gepaard gaan met conflicten. Hoe zijn jullie daar richting de kinderen mee omgegaan?
In de periode van de scheiding verandert er veel voor de kinderen. Afscheid nemen, nieuwe plekken, gewoonten en ritmes. Hoe heb je je kinderen daarin begeleid?

5. Terugkijken

Welke invloed heeft de scheiding (gehad) op de band tussen jou en je kind?
Als we jouw kinderen zouden vragen hoe ze op de scheiding terugkijken, wat zou hun antwoord zijn, denk je?
Wat is je allerbeste tip of advies voor andere ouders die gaan scheiden?
Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jij dit zelf tijdens jullie scheiding hebt gedaan?
We willen voor het boekje van een aantal ouders graag hun uitgebreide verhaal horen. Zou je daar aan mee willen werken en mogen we je bellen voor een telefonisch interview van ongeveer 20 minuten? We nemen dan binnen 10 werkdagen contact met je op.
Zo ja, wat is je voornaam? [Invullen niet verplicht]
Op welk telefoonnummer kunnen we je bereiken? [Invullen niet verplicht]
Op welk e-mailadres kunnen we je bereiken? [Invullen niet verplicht]