‘Vooral de oudste heeft behoefte aan structuur’

Het verhaal van Ger

– Ger (37) heeft twee kinderen van nu 4 en 8 en is twee jaar geleden gescheiden, nadat bleek dat er te grote verschillen waren in persoonlijkheid en opvoedstijl. Inmiddels heeft een van de twee een andere relatie. “Vlak voor we het huis te koop gingen zetten hebben we het nieuws verteld.”

Tekst Family Factory

“Na de komst van ons tweede kindje werd het te druk voor mijn ex. Daarmee werden ook de verschillen duidelijk tussen onze persoonlijkheden en waar we allebei gelukkig van worden. Om alles goed te laten gaan in het gezin had ik me zo aangepast dat ik mezelf kwijt was.

Praktische stappen
Vlak voor we het huis te koop zette hebben we aan tafel na het eten de kinderen verteld dat we gingen scheiden: ‘Papa en mama zijn niet meer verliefd en kunnen daarom niet meer samenwonen.’ Ze begrepen de consequenties nog niet direct. Aan de jongste merkte je niks in de eerste periode. De oudste was wat afstandelijk. We hielpen ze door heel concreet praktische stappen te beschrijven over wat ze konden verwachten. Wat gebeurt er met het speelgoed en de knuffels? Hoe zien de huizen er straks uit? In elk klein stapje waar zij iets van merkten hebben we ze meegenomen, maar we wilden ook zoveel mogelijk structuur blijven bieden waar ze zich aan vast konden houden.

Structuur en meedenken
De oudste heeft meer dan gemiddeld behoefte aan structuur dus daar werd de keuze op gemaakt. Mijn advies voor ouders: betrek je kind bij de stappen die voor het kind belangrijk zijn. Laat je kinderen niet hoeven kiezen tussen de ouders. En praat liefdevol over de andere ouder naar je kinderen. Laat ook zien dat zij niet de enige kinderen zijn van wie de ouders scheiden; lees samen bijvoorbeeld kinderboeken van de bieb over scheiden. Samen iets knutselen voor vader- of moederdag laat ook zien dat je de andere ouder nog waardeert.

Samen praten
Ik merkte dat het helpt om af en toe even apart tijd te nemen om te praten, en te vertellen wat ik bij ze zag: ik zie dat je boos bent, ben je ook verdrietig? Hoe komt dat? Ook het lezen van de boekjes hielp ons de woorden te vinden om over de scheiding te praten.

*Ger is een gefingeerde naam. Dit ervaringsverhaal is anoniem ingestuurd via de website van de Family Factory.

Foto © Freepik