‘Mijn ex wil niet meewerken’

Het verhaal van Wim

– Wim* (38) heeft drie kinderen die hij niet meer mag zien. Na vier jaar is er nog geen ouderschapsplan. Bij zijn nieuwe partner en haar ex ziet hij dat het ook anders kan.

Tekst Family Factory

‘Mijn ex wilde scheiden en heeft alles achter mijn rug om in gang gezet. Op maandagochtend bracht ik de kinderen naar school. Die middag kwam ik thuis in een leeggehaald huis. De dag ervoor zaten we nog gezellig samen in de dierentuin. Zij was op het moment van vertrek zwanger van ons derde kind. Ze heeft meteen een spoeduithuisplaatsing voor de kinderen geregeld.

Ik dacht dat wij een gelukkig huwelijk hadden maar ik heb na die dag – nu vier jaar geleden – nooit meer iets van haar gehoord, anders dan stukken via haar advocaat. Ze heeft mij beschuldigd van de meest afschuwelijke dingen. Daarvan heeft zij aangifte gedaan en zo kwam Jeugdzorg erbij. Ik hoor Jeugdzorg nog zeggen: “Wij doen niet aan waarheidsvinding meneer, als maar de helft van wat uw vrouw zegt waar is, dan is het al erg genoeg.”

De kinderen en ik wonen in hetzelfde dorp. Als ik naar ze zwaai moet ik een dwangsom betalen. Maar nog steeds stuur ik kaartjes en zwaai ik naar ze. Een advocaat kon ik al snel niet meer betalen. Mijn ex wilde niet meewerken aan mediation of andere pogingen om te komen tot gesprek en een regeling. Voor de kinderen is geen omgangsregeling vastgesteld en er is geen ouderschapsplan. Ik ben door een hel gegaan. Het is te danken aan mijn huidige vriendin dat ik er nog ben.

Samen om tafel
Mijn nieuwe partner heeft het met haar ex-man heel anders geregeld. Daar gaat alles dat met de kinderen te maken heeft in goed overleg. Als er beslissingen moeten worden genomen zitten we met zijn allen om tafel voor een rondje waarbij eerst ieder aan mag geven wat hij of zij graag wil.

Ik heb echt pech gehad met mijn ex. Bij mijn vriendin zie ik nu hoe het ook kan. Mijn advies voor andere ouders kan ik dus vanuit twee ervaringen geven: regel het samen, zonder advocaten. Houd Jeugdzorg erbuiten. Vul samen een scheidingschecklist in, bijvoorbeeld van rechtswijzer, en overleg al dan niet met iemand uit de omgeving die jullie helpt om het samen te regelen.

De band met mijn kinderen is ondanks alles goed. Pas zagen we elkaar tweemaal ongeveer een uur. We knuffelden en omhelsden elkaar. Heerlijk was het om ze weer te zien. En het is onbegrijpelijk dat ik als vader wel kan werken als gastouder, maar mijn eigen kinderen niet mag zien.’

*Wim is een gefingeerde naam. Dit verhaal is ingestuurd via de website van de Family Factory.

Foto © Freepik