Content aanpassen

Button toevoegen

Pagina met 1 kolom toevoegen

Blokken nieuws/producten aanpassen

Instructies hoe je de vaste blokken, met producten of nieuwsberichten aan kunt passen. De aanpassing hoeft maar op 1 plek gedaan te worden en wordt automatisch op de andere pagina’s doorgevoerd.

Nieuwe pagina toevoegen

Nieuwe pagina toevoegen