Family Factory Prins Bernhardschool Tilburg

Woensdagochtend, veel ouders hebben een parttime dag. Een goed moment om eens een ochtend te investeren in de opvoeding van je kinderen. In Tilburg organiseren we drie keer per jaar een workshop van de Family Factory op de Prins Bernhardschool.  Direct na de start van de schooldag, starten we met een workshop. Voor de allerkleinsten is er oppas. We hopen en merken dat het goed is om als ouders elkaar beter te leren kennen, er ontstaan contacten, en ouders kunnen elkaar helpen. We hopen dat nog meer ouders mee gaan doen, ook ouders die daar misschien niet meteen aan denken om mee te doen. Zo zijn we een school voor iedereen.

Wie organiseren de workshops en waarom? Hieronder een kort verhaal.

Hoi ik ben Anneriet Boonen! Ik ben moeder van vier kinderen (van 3-11 jaar) en ik werk als studentenpastor en coach.

Ik ben enthousiast over de workshops van de Family Factory omdat ik opvoeden zelf soms best lastig vind. Het is fijn om van andere ouders te horen hoe zij het doen en om inspirerende ideeën te krijgen om thuis weer te kunnen gebruiken. Het is ook altijd erg gezellig, dus kom een keer kijken!

Ha, ik ben Hannah Pelleboer, Moeder van een Aron (bijna 3 jaar) en Meike (10 maanden), getrouwd met Roel, en ik werk als onderzoeker en orthopedagoog.

Workshops van de Family Factory zijn voor mij een kans om bewust bezig te zijn met mijn eigen opvoeding. Ik hoop dat de ouders die meedoen net als ik gemotiveerd worden om bewust op te voeden, maar ook om elkaar beter te leren kennen, samen te lachen om dingen die misgaan, en elkaar te helpen.

Weten welke workshops er gepland staan? Dat zie je op de website van de school