Family Factory Harlingen

In Harlingen worden sinds 2013 activiteiten en workshops georganiseerd door Family Factory Harlingen. De afgelopen jaren zijn er koffieochtenden, workshops over opvoeding en de ouder-kind activiteit de Grote Oversteek georganiseerd op verschillende scholen in Harlingen. Op het IKC St. Michaelschool is een inspiratieteam van Family Factory actief, dat elk jaar een pleinpicknick en de schoolbioscoop organiseert.

Vanaf het begin van de oprichting was de maandelijkse koffieochtend, de Open Coffee een groot succes. Omdat er veel ouders kwamen met vragen rondom autisme is het autismecafé ontstaan, inmiddels ‘auti coffee’. Deze koffieochtend vindt ongeveer eens in de zes weken plaats in Nieuw Zuid Harlingen en is onderdeel van het AIC (Autisme Informatie Centrum). Inloop op maandagochtend vanaf 9.00-10.30 met uitzondering van de schoolvakanties. Aanmelden hiervoor kan per e-mail: aic.harlingen.friesland@gmail.com.

De drijvende kracht achter Family Factory Harlingen is Anja Schilder, trainer en coach voor jeugd en gezin. Anja heeft als missie om ouders te empoweren als het gaat om het opvoeden van kinderen. Dat ouders ontdekken dat ze niet de enige zijn die tegen problemen in de opvoeding aanlopen en dat het delen van ervaringen helpt om zelf weer met nieuwe energie en ideeën aan de slag te gaan. De workshops van Family Factory geven daar genoeg input voor en zijn positief en oplossingsgericht. Als trainer voor de landelijke organisatie verzorgd Anja Schilder de workshops en trainingen in Friesland. Zo kunt u de Family Factory uitnodigen voor een workshop of ouderavond, bijvoorbeeld op school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of kerk.

Vanaf september 2020 zullen er maandelijkse workshops rondom opvoeding worden aangeboden op het Kindcentrum Grettingalaan in Harlingen.

Heb je belangstelling? Wil je samenwerken? Of wil je meer weten over een van onze activiteiten? Neem dan contact op met

Anja Schilder | familyfactoryharlingen@gmail.com | 06 5064 2280.