De Family Factory geeft je een steuntje in de rug om de vader of moeder te worden die je graag wilt zijn voor je kinderen. We zorgen dat ouders van elkaars oplossingen, tips en ideeën kunnen profiteren en zo elkaars hulpbron kunnen zijn.

Een oplaadpunt voor ouders
Zorgen voor je gezin is één van de meest uitdagende dingen die er zijn. Het verrijkt je en daagt je uit. Het vraagt veel en levert veel op. Het is vaak mooi en soms moeilijk. En je leert er veel van.

De Family Factory inspireert ouders. We helpen je om af en toe even afstand te nemen en te bedenken: hoe gaat t? Hoe willen we gezin zijn? Hoe gaan we om met alles wat er gebeurt in ons (gezins)leven en daarbuiten? En hoe doen andere ouders dat eigenlijk?

Dit doen we
De Family Factory werkt op drie manieren:

Activiteiten:
Tijdens de tientallen workshops en ouderavonden die we jaarlijks verzorgen gaan ouders op de meest creatieve manieren met elkaar in gesprek over thema’s als communiceren met kinderen, ‘Opvoeden in twee huizen’ of ‘Regels en Grenzen’. Wist je dat je die activiteiten ook heel makkelijk zelf kunt organiseren?


De Uitgeverij:
 
Bij De Family Factory vind je een uitgebreid assortiment Inspiratieboekjes over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van media-opvoeding tot puberteit en van seksuele opvoeding tot opvoeden met minder stress. Allemaal staan ze vol met tips, ideeen en ervaringen van andere vaders en moeders. Wist je dat per jaar meer dan 40.000 gezinnen een Inspiratieboekje van de Family Factory in handen krijgen?

Advies en training:
De Family Factory is hulpbron voor diverse gemeenten en organisaties die sociale steun tussen gezinnen willen versterken en die vrijwillige inzet voor en door gezinnen willen bevorderen.

Ouders doen mee: Aandeelouders

De Family Factory werkt als netwerk van ouders: We zorgen dat vaders en moeders elkaars ideeën en ervaringen kunnen benutten. Bovendien wordt intensief met ouders samengewerkt in de ontwikkeling en organisatie van wat we doen. Aandeelouders, noemen we al die vaders en moeders die hun verhalen delen, input geven of die zelf een de Family Factory activiteit organiseren.

Organisatie

De Family Factory werkt als ondernemerscollectief en heeft geen mensen in loondienst. Alle betrokken trainers, schrijvers, projectleiders en andere medewerkers dragen een deel van hun inkomsten af zodat er ruimte is om verder te bouwen aan de groei van de stichting.

Hier vind je een overzicht van al onze medewerkers

We zijn blij met onze samenwerkingspartners

Geen project zonder onze lokale bondgenoten. Eigenlijk werken altijd wel samen met lokale organisaties zoals gemeenten, Jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties of de GGD. En natuurlijk ook met scholen en kinderdagverblijven. We hebben er al heel wat bezocht om een Inspiratieworkshop te verzorgen of mee te denken over hoe ouders en gezinnen op elkaar betrokken zijn.

Ook zijn we blij met onze warme banden met organisaties als het Nederlands Jeugdinstituut, Bureau Jeugd&media, Stichting Opvoeden.nl en diverse andere zusterorganisaties en diverse kennisorganisaties.

Samen met het Nederlands Jeugd Instituut is de Family Factory initiatiefnemer van de landelijke Week van de Opvoeding (www.weekvandeopvoeding.nl).

ANBI

Stichting De Family Factory is een Algemeen Nut Beogende Instelling.