Als ouders kun je een geweldige hulpbron zijn voor elkaar. Doe mee aan onze activiteiten of meld je aan voor onze wekelijkse TopTips. Of: organiseer zelf netwerkactiviteiten voor gezinnen in je omgeving.

Over De Family Factory

De de Family Factory is hét oplaadpunt voor ouders. Hoe we dat doen? Nou: bijvoorbeeld door jaarlijks te werken aan tientallen activiteiten voor ouders, overal in het land.

En wist je dat per jaar meer dan 40.000 gezinnen een Inspiratieboekje van de Family Factory in handen krijgen?

Aandeelouders
De Family Factory is er voor iedereen die voor kinderen zorgt. Ouders, co-ouders, alleenstaande ouders, samengesteld-gezin-ouders. En natuurlijk ook voor pleegouders en andere verzorgers.

Leuk is dat de Family Factory intensief met ouders samenwerkt in de ontwikkeling en organisatie van wat we doen. Aandeel-ouders, noemen we al die vaders en moeders die hun verhalen delen, input geven of die zelf een de Family Factory activiteit organiseren.

Samen met organisaties
In ons werk werken we bijna altijd saen met lokale organisaties zoals welzijnsorganisaties of gemeenten, Jeugdgezondheidszorg en GGD-en. Of scholen, natuurlijk, en kinderdagverblijven. We hebben er al heel wat bezocht om voor ‘ hun’  ouders een Inspiratieworkshop te verzorgen of mee te denken over hoe ouders en gezinnen op elkaar betrokken zijn.

Ook zijn we blij met onze warme banden met organisaties als vermogensfondsen, het Nederlands Jeugdinstituut, Bureau Jeugd&media, Stichting Opvoeden.nl en diverse andere zusterorganisaties en diverse kennisorganisaties.

Samen met het Nederlands Jeugd Instituut is de Family Factory initiatiefnemer van de landelijke Week van de Opvoeding (www.weekvandeopvoeding.nl).


Webshop
In de webshop vind je setjes ansichtkaarten, beloningsslingers en inspiratieboekjes met tips voor en door ouders. Klik hier o naar de webshop te gaan.

 Raad van Toezicht
Veel mensen werken mee aan de ontwikkeling van onze stichting. Een bijzondere rol is weggelegd voor de Raad van Toezicht:
Marije Schotpoort – Voorzitter
Michiel Vermeulen – Secretaris-penningmeester
Karina van Triest – Aspirant lid RvT

Organisatie
De Family Factory is een ondernemerscollectief. Jan Willem Roseboom was in 2008 al betrokken bij de start en coördineert ons werk. Samen met een groeiend team van schrijvers, trainers en andere betrokken zelfstandig ondernemers bouwen we aan de stichting.

ANBI
Stichting de Family Factory is een Algemeen Nut Beogende Instelling.