Stichting De Family Factory geeft ouders een steuntje in de rug om de vader of moeder te worden die ze graag willen zijn voor je kinderen. Dat doen we door hen de kans te geven om de verhalen en ideeën, tips en ervaringen van andere ouders te gebruiken als bron van inspiratie voor hun drukke gezinsleven.

Over De Family Factory

Stichting De Family Factory is een oplaadpunt voor ouders. Hoe we dat doen? Nou: bijvoorbeeld door jaarlijks te werken aan tientallen activiteiten voor ouders, overal in het land. En wist je dat per jaar meer dan 40.000 gezinnen een Inspiratieboekje van de Family Factory in handen krijgen?

De Family Factory is er voor iedereen die voor kinderen zorgt. Ouders, co-ouders, alleenstaande ouders, samengesteld-gezin-ouders. En natuurlijk ook voor pleegouders en andere verzorgers.

Aandeelouders
De Family Factory werkt als netwerk van ouders: We zorgen dat vaders en moeders elkaars ideeën en ervaringen kunnen benutten. Bovendien wordt intensief met ouders samengewerkt in de ontwikkeling en organisatie van wat we doen. Aandeelouders, noemen we al die vaders en moeders die hun verhalen delen, input geven of die zelf een de Family Factory activiteit organiseren.

Samen met organisaties
In ons werk werken we bijna altijd samen met lokale organisaties zoals welzijnsorganisaties of gemeenten, Jeugdgezondheidszorg en GGD. Of scholen, natuurlijk, en kinderdagverblijven. We hebben er al heel wat bezocht om voor ‘ hun’  ouders een Inspiratieworkshop te verzorgen of mee te denken over hoe ouders en gezinnen op elkaar betrokken zijn.

Ook zijn we blij met onze warme banden met organisaties als vermogensfondsen, het Nederlands Jeugdinstituut, Bureau Jeugd&media, Stichting Opvoeden.nl en diverse andere zusterorganisaties en diverse kennisorganisaties.

Samen met het Nederlands Jeugd Instituut is de Family Factory initiatiefnemer van de landelijke Week van de Opvoeding (www.weekvandeopvoeding.nl).

Webshop
In de webshop vind je al onze Inspiratieboekjes en werkboeken voor workshops. En: spellen, freecards en beloningsslingers. Je vindt de webshop hier.

Raad van Toezicht
Veel mensen werken mee aan de ontwikkeling van onze stichting. Een bijzondere rol is weggelegd voor de Raad van Toezicht:
Marije Schotpoort – Voorzitter
Michiel Vermeulen – Secretaris-penningmeester
(Momenteel is een derde RvT functie vacant)

Organisatie
De Family Factory is een ondernemerscollectief. Alle betrokken trainers, schrijvers, projectleiders en anderen dragen een deel van hun inkomsten af zodat er ruimte is om verder te bouwen aan de groei van de stichting. 

Jan Willem Roseboom was in 2008 al betrokken bij de start en coördineert ons werk. 

ANBI
Stichting De Family Factory is een Algemeen Nut Beogende Instelling.