FamilyFactory

Filter op:

Geplaatst op: 24-05-2016 door: Mirjam

Netwerkavond Rotterdam 19 mei

We mogen terugkijken op een mooie netwerkavond van 19 mei j.l. op de Eloutschool in Rotterdam.

De opzet was een ontmoeting voor ouders en ouderinitiatieven van verschillende scholen in de regio Rotterdam. Om zo elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en te ontdekken hoe Family Factory een bijdrage kan leveren aan onze activiteiten.

Ondanks of misschien wel dankzij de kleine bezetting hadden we als ouders een goed gesprek. Mirjam van Family Factory begeleide ons in het gesprek waarin 'ouderbetrokkenheid' een centrale plaats innam. Met haar presentatie werd meer duidelijk hoe Family Factory kan bijdragen aan het tot stand brengen van contact tussen ouders (en hun kinderen).

We deden een aantal werkvormen, en het delen van eigen ervaringen maakte dat het gesprek diepgang had. We spraken over de kwetsbaarheid van ouders als je praat over opvoeden. We inspireerden elkaar door ideeën te delen voor 'ouderbetrokkenheid' op school.

Kortom een waardevolle avond! Een vervolg hebben we nog niet afgesproken, maar dit zou een aftrap kunnen zijn voor meer bijzondere ontmoetingen.

Hartelijke groet,

Samen@Eloutschool

Jaminica Bento, Nelia Kaptein en Thelma Veling